Listopad 2010

PŘEKLAD = Simple Plan - Take My Hand

6. listopadu 2010 v 12:35 | ÁjInKa :]
Někdy cítím, že každý má nějaký problém
Někdy cítím, že je nikdo nechce řešit
Vím, že lidi budou říkat, že to nikdy nezvládmeme
Ale já vím, že se přes to dostaneme
Zavři své oči a prosím, nepouštěj mě
Ne, ne, ne, nepouštěj mě
Zavři oči a nenech mě tě pustit

Dnes večer mě chyť za ruku
Nemysleme na zítřek
Dnes večer mě chyť za ruku
Můžeme najít nějaké místo, kam jít
Protože naše srdce jsou navěky zavřená
A naše láska nikdy nezemře
Dnes večer mě chyť za ruku, naposledy

Město spí a jsme hned ztraceni
Další polibek a ležíme na chodníku
Kdyby nás mohli vidět, řekli by, že jsme šílení
Ale já vím, že tomu prostě nerozumí

Zavři své oči a prosím, nepouštěj mě
Ne, ne, ne, nepouštěj mě
Zavři oči a nenech mě tě pustit

Dnes večer mě chyť za ruku
Nemysleme na zítřek
Dnes večer mě chyť za ruku
Můžeme najít nějaké místo, kam jít
Protože naše srdce jsou navěky zavřená
A naše láska nikdy nezemře
Dnes večer mě chyť za ruku, naposledy

Prší, slzy pořád tečou
Vidím tvoji tvář a díky ní jdu dál
Jestliže se ztratím, tvé světlo mě bude vést
A já vím, že si mě můžeš vzít domů
Můžeš si mě vzít domů

Dnes večer mě chyť za ruku
Nemysleme na zítřek
Dnes večer mě chyť za ruku
Můžeme najít nějaké místo, kam jít
Protože naše srdce jsou navěky zavřená
A naše láska nikdy nezemře
Dnes večer mě chyť za ruku, naposledy

Dnes večer mě chyť za ruku
Nemysleme na zítřek
Dnes večer mě chyť za ruku
Můžeme najít nějaké místo, kam jít
(Najít nějaké místo, kam jít)
Protože naše srdce jsou navěky zavřená
A naše láska nikdy nezemře
(Naše láska nikdy nezemře)
Dnes večer mě chyť za ruku, naposledy

Simple Plan - Take My Hand

6. listopadu 2010 v 12:34 | ÁjInKa :]

Sometimes I feel like everybody's got a problem
Sometimes I feel like nobody wants to solve them
I know that people say we're never gonna make it
But I know we're gonna get through this
Close your eyes and please don't let me go
Don't, don't, don't, don't let me go now
Close your eyes don't let me let you go

Take my hand tonight
Let's not think about tomorrow
Take my hand tonight
We can find some place to go
Cause our hearts are locked forever
And our love will never die
Take my hand tonight, one last time

The city sleeps and we're lost in the moment
Another kiss as we're lying on the pavement
If they could see us they would tell us that we're crazy
But I know they just don't understand Close your eyes and please don't let me go
Don't, don't don't, don't let me go now
Close your eyes don't let me let you go

Take my hand tonight
Let's not think about tomorrow
Take my hand tonight
We can find some place to go
Cause our hearts are locked forever
And our love will never die
Take my hand tonight, one last time

The rain drops, the tears keep falling
I see your face and it keeps me going
If I get lost your light's gonna guide me
And I know that you can take me home
You can take me home

Take my hand tonight
Let's not think about tomorrow
Take my hand tonight
We can find some place to go
Cause our hearts are locked forever
And our love will never die
Take my hand tonight, one last time

Take my hand tonight
Let's not think about tomorrow
Take my hand tonight
We can find some place to go
(Find some place to go)
Cause our hearts are locked forever
And our love will never die
(Our love will never die)
Take my hand tonight, one last time
One last time.

Překlad této písničky do češtiny najdeš zde.PŘEKLAD = Simple Plan - When I'm Gone

6. listopadu 2010 v 12:30 | ÁjInKa :]
Dívám se kolem sebe
A jediné, co vidím
je, že lidi nejdou nikam
Očekávajíc pochopení.
Je to jako když jdeme přes emoce
předepsaného života.
Řekni mi, kde je naše inspirace,
Když život nepočká,
Myslím, že je to na mně.

Whoahh
Ne, už v tomto městě nezůstaneme ani další okamžik
Whoahh
Nevrátíme se, svět končí
Whoahh
Nech minulost v minulosti, najdi budoucnost
A utrpení miluje společnost
No, tak dlouho
Ti budu chybět, až budu pryč
Budu ti chybět, až budu pryč.

Váhání se mi honí v hlavě,
Když tu takhle budeš sedět a uvažovat, asi skončíš mrtvý (skončíš mrtvý)
Život je to, co se děje,
Když jsi příliš zaneprázdněný tím, že se omlouváš
Další den, další oběť
Ale to se mně nestane

Whoahh
Ne, už v tomto městě nezůstaneme ani další okamžik
Whoahh
Nevrátíme se, svět končí

Whoahh
Nech minulost v minulosti, najdi budoucnost
A utrpení miluje společnost
No, tak dlouho
Ti budu chybět, až budu pryč
Budu ti chybět, až budu pryč.
Budu ti chybět, až budu pryč.
Až budu pryč

Jdeme na to!
Neohlížej se zpátky
Až řeknu své sbohem
Necháme tento svět za námi
A co je mé si dnes večer vezmu
Protože každý promarněný den
Je jedna promarněná šance
Vzbudíš se a bude ti to líto
Protože život nepočká
Myslím, že je to na tobě

Whoahh
Ne, už v tomto městě nezůstaneme ani další okamžik
Whoahh
Nevrátíme se, svět končí
Whoahh
Nech minulost v minulosti, najdi budoucnost
A utrpení miluje společnost
No, tak dlouho
Ti budu chybět, až budu pryč
Budu ti chybět, až budu pryč.
Budu ti chybět, až budu pryč.
Budu ti chybět, až budu pryč.

Simple Plan - When I'm Gone

6. listopadu 2010 v 12:27 | ÁjInKa :]

I look around me
But all I seem to see
Its people going nowhere
Expecting sympathy
It's like we're going through the emotions
Of the scripted destiny
Tell me where's our inspiration
If life won't wait
I guess it's up to me

Whoahh
No we're not gonna waste another moment in this town
Whoahh
We wont come back, the world its coming out
Whoahh
Leave the past in the past gonna find the future
And misery loves company
Well so long
You'll miss me when I'm gone
You're gonna miss me when I'm gone

Procrastination running circles in my head
While you sit there contemplating you'll wind up left for dead (left for dead)
Life it's what happens
While you're busy making your excuses
Another day, another casualty
But that won't happen to me

Whoahh
No we're not gonna waste another moment in this town
Whoahh
We wont come back, the world its coming out

Whoahh
Leave the past in the past gonna find the future
And misery loves company
Well so long
You'll miss me when I'm gone
You're gonna miss me when I'm gone
You're gonna miss me when I'm goooone
When I'm gooone

Let's go…!
Won't look back
When I say goodbye
We're gonna leave this world behind me
Gonna take what's mine tonight
'cause every wasted day
Becomes a wasted chance
You're gonna wake up feeling sorry
'cause life won't wait
I guess it's up to you

Whoahh
No we're not gonna waste another moment in this town
Whoahh
We wont come back, the world its coming out
Whoahh
Leave the past in the past gonna find the future
And misery loves company
Well so long
You'll miss me when I'm gone
You're gonna miss me when I'm gone
You're gonna miss me when I'm gone
You're gonna miss me when I'm gone
You're gonna miss me when I'm gone

Překlad této písničky do češtiny najdeš zde.Past Layout 4

6. listopadu 2010 v 12:12 | ÁjInKa :] |  Past Layouts
Design with: Simple Plan
Od: 4.listopadu 2010
Do: 28.srpna 2011
Barvy: šedá
Design by: LADYLAVI
Layout number: 4