Červenec 2010

Co je nového u Simple Plan..

3. července 2010 v 11:18 | ÁjInKa :] |  Novinky
Jelikož je Bamboozle Roadshow již za námi, nyní mají Simple Plan s občasnými přestávkami celé léto a část podzimu na to, aby
nahráli písně na nové album. Ještě předtím, než ale kluci oficiálně nastoupí do studia, musí ze všech napsaných písní (asi kolem 50-60)
vybrat
ty, které se objeví na albu. Chuck se dal slyšet, že v současné době
piluje všechny písně, aby byly ještě lepší a vybírá z nich ty úplně nejlepší. Spolu s tím kluci také nahrávají další demo verze, aby měli představu o tom, jak přibližně by výsledné písně měly vypadat.
Do studia by se kluci měli dostat snad již v průběhu několika příštích dní - s tím nám také přibudou další vlogy a fotografie z nahrávání a snad i nějaké ty ukázky nových skladeb. No a pokud půjde vše podle plánu, nové, dosud nepojmenované, album Simple Plan by mělo vyjít na
začátku roku 2011.
http://simple-plan.blog.cz/


PŘEKLAD = Simple Plan - Untitled

3. července 2010 v 11:02 | ÁjInKa :]
Otevírám oči
Pokouším se vidět, ale jsem oslepen bílými světly
Nemohu si vzpomenout jak
Nemohu si vzpomenout proč
Tu dnes v noci ležím

A nemohu vydržet tu bolest
A nemohu ji nechat zmizet
Ne, nemohu vydržet tu bolest

Jak se mi to mohlo stát
Udělal jsem své chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuje
Tak jak já se vytrácím
Mám dost tohoto života
Chce se mi jen křičet
Jak se mi to mohlo stát?

Všichni křičí
Snažím se vydat nějaký zvuk, ale nikdo mě neslyší
Balancuji na hraně
Visím na vlásku
Chci ten konec začít znova

Tak se snažím vydržet, dokud nic nebude důležité
A nedokážu vysvětlit, co se stalo
A nemohu vymazat ty věci, co jsem udělal
Ne, nemohu…

Jak se mi to mohlo stát
Udělal jsem své chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuje
Tak jak já se vytrácím
Mám dost tohoto života
Chce se mi jen křičet
Jak se mi to mohlo stát?

Udělal jsem své chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuje
Tak jak já se vytrácím
Mám dost tohoto života
Chce se mi jen křičet
Jak se mi to mohlo stát?

Simple Plan - Untitled

3. července 2010 v 10:59 | ÁjInKa :]
I open my eyes
I try to see but I'm blinded by the white light
I can't remember how
I can't remember why
I'm lying here tonight

And I can't stand the pain
And I can't make it go away
No I can't stand the pain

How could this happen to me
I've made my mistakes
I've got no where to run
The night goes on
As I'm fading away
I'm sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

Everybody's screaming
I try to make a sound but no one hears me
I'm slipping off the edge
I'm hanging by a thread
I wanna start this over again

So I try to hold onto a time when nothing mattered
And I can't explain what happened
And I can't erase the things that I've done
No I can't

How could this happen to me
I've made my mistakes
I've got no where to run
The night goes on
As I'm fading away
I'm sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

I've made my mistakes
I've got no where to run
The night goes on
As I'm fading away
I'm sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me


Překlad této písničky do češtiny najdeš zde.PŘEKLAD = Simple Plan - One

3. července 2010 v 10:57 | ÁjInKa :]
My jsme ti ztraceni
Ti jediní zapomenuti
A v tuto chvíli
Budoucnost je naše
Je v našich rukách

Jsme slzy ve vašich očích
Jsme krev ve vašich žilách
Jsme tlukot vašich srdcí
Jsme pot ve vaší tváři
Jsme jediní, které pronásledujete
Jsme slib, který jste učinili
Jsme hlas ve vašich hlavách
Jsme lži, které jste pronesli
Jsme děti, které jste odstrčili
My jsme…

My jsme ti ztraceni
Ti jediní zapomenuti
A v tuto chvíli
Budoucnost je naše
Je v našich rukách
My jsme ti jediní…

Jsme pýcha vašich životů
jsme světlo lesknoucí se hluboko ve vašich očích
Jsme výběr, který jste učinili
Jsme úsměv na vašich tvářích, když v noci spíte

Jsme nejlepší věc, kterou jsme měli
Ale nechali jste nás za sebou
jsme děti, které jste odstrčili
My jsme…

My jsme ti ztraceni
Ti jediní zapomenuti
A v tuto chvíli
Budoucnost je naše
Je v našich rukách
My jsme ti jediní…
Jediní

Jsme bolest, kterou cítíte
Jsme šrámy, které se nezhojí
Jsme slzy ve vyšich očích
Jsme důvod vašeho pláče
Jsme hlas ve vaší hlavě
Jsme lži, které jste pronesli
Jsme nejlepší věc, kterou jste měli
Ale vy jste nás odstrčili

My jsme ti ztraceni
Ti jediní zapomenuti
A v tuto chvíli
Budoucnost je naše
Je v našich rukách
My jsme…

My jsme ti ztraceni
Ti jediní zapomenuti
A v tuto chvíli
Budoucnost je naše
Je v našich rukách
My jsme ti jediní…

Simple Plan - One

3. července 2010 v 10:56 | ÁjInKa :]
We are the lost
The ones forgotten
And this time
The future is ours
It's in our hands

We're the tear in your eyes
We're the blood in your veins
We're the beat of your heart
We're the sweat on your face
We're the ones that you chase
We're the promise that you made
We're the voice in your head
We're the lies that you said
We're the kids that you pushed away
We are…

We are the lost
The ones forgotten
And this time
The future is ours
It's in our hands
We are one

We're the pride of your lives
We're the light shining deep in your eyes
We're the choice that you made
We're the smile on your face when you sleep at night

We're the best thing you had
But you left us behind
We're the kids that you pushed away
We are…

We are the lost
The ones forgotten
And this time
The future is ours
It's in our hands
We are one
One

We're the pain that you feel
We're the scars that don't heal
We're the tear in your eyes
We're the reason you cry
We're the voice in your head
We're the lies that you said
We're the best thing you had but you pushed us away

We are the lost
The ones forgotten
And this time
The future is ours
It's in our hands
We are…

We are the lost
The ones forgotten
And we've got
Nothing to lose
Together we stand up tall
We are one


Překlad této písničky do češtiny najdeš zde.PŘEKLAD = Simple Plan - Promise

3. července 2010 v 10:52 | ÁjInKa :]
Nedovedu to připustit,
Potřebuji někam jít,
Potřebuji Tebe,
Jsem tak neklidný,
Nevím co dělat,
Byli jsem postiženi,
Celonočním bojem,
Teď jsi právě proklouzla.

Tak mi prostě dej šanci,
Napravit křivdy, povědět:
Ne, ne, neodcházej pryč.

Slibuji,
Nenechám Tě na dně (na dně),
Jestli dnes večer přijmeš moji ruku,
Slibuji,
Budeme věrní, citliví (tentokrát),
Jestli dnes večer přijmeš moji ruku,
Jestli dnes večer přijmeš moji ruku.

Bez Tebe (přestojím podněty),
Bez Tebe (to není stejný),
Bez Tebe (nechci odejít),
Jen jsem chtěl říct.

Že mám dost těchto hádek.
Nechám Tě mít pravdu,
Jestliže Tě to zastaví od útěku pryč.

Tak mi prostě dej šanci,
Napravit křivdy, povědět:
Ne, ne, neodcházej pryč.

Slibuji,
Nenechám Tě na dně (na dně),
Jestli dnes večer přijmeš moji ruku,
Slibuji,
Budeme věrní, citliví (tentokrát),
Jestli dnes večer přijmeš moji ruku,
Jestli dnes večer přijmeš moji ruku.

Přijmi moji ruku,
Přijmi moji ruku,
Slibuji,
Přijmi moji ruku,
Slibuji,
Přijmi moji ruku.

Slibuji,
Nenechám Tě na dně (na dně),
Jestli dnes večer přijmeš moji ruku,
Slibuji,
Budeme věrný, citlivý (tentokrát),
Jestli dnes večer přijmeš moji ruku,
Jestli dnes večer přijmeš moji ruku,
Nenechám Tě na dně (na dně),
Tak přijmi moji ruku dnes večer.

Simple Plan - Promise

3. července 2010 v 10:51 | ÁjInKa :]
Breakdown
I can't take this
I need somewhere to go
I need you
I'm so restless
I don't know what to do

Cause we've had our rough times
Fighting all night
And now you're just slipping away

So give me this chance
To make the wrongs right, to say
Don't, don't, don't walk away

I promise
I won't let you down, you down
If you take my hand tonight
I promise
We'll be just fine this time
If you take my hand tonight

If you take my hand tonight

Without you I go through the motions
Without you it's just not quite the same
Without you I don't want to go out
I just wanted to say

That I'm sick of these fights
I'll let you be right
If it stops you from running away

So just give me this chance
To make the wrongs and right to say
Don't, don't, don't walk away

I promise
I won't let you down, you down
If you take my hand tonight
I promise
We'll be just fine
This time
If you take my hand tonight

Take my hand
Take my hand
I promise
Take my hand
I promise
Take my hand
Go!

I promise
I won't let you down, you down
If you take my hand tonight
I promise
We'll be just fine
This time
If you take my hand tonight

If you take my hand tonight
I won't let you down
Take my hand tonight


Překlad této písničky do češtiny najdeš zde.PŘEKLAD = Simple Plan - Everytime

3. července 2010 v 10:00 | ÁjInKa :]
Byly tři hodiny ráno
Když si mě vzbudila
Naskočili jsme do auta
A jeli tak daleko, jak jen to šlo
Jen abychom se dostali pryč

Mluvili jsme o našich životech
Dokud nevyšlo slunce
A teď přemýšlím o tom
Jak bych si přál, abych se mohl vrátit zpátky
Jen o jeden den navíc
Jeden další den s tebou

Pokaždé vidím tvůj obličej
Pokaždé, když se podíváš mým směrem
Je to jako, když se zastaví čas
Všechno je dobré
Ale pokaždé, když odejdeš
A necháš můj život ve zmatku
Všechno, co chci, je jeden další den
Je to všechno, co potřebuju
Jeden další den s tebou

Když se auto rozbilo
Prostě jsme kráčeli dál
Dokud jsme nenarazili na tohle město
Nebylo tam vůbec nic
Ale to bylo všechno OK

Utratili jsme všechny naše peníze za hlouposti
Ale když se na to teď dívám zpětně
Všechno bych to vyměnil
Za jeden den navíc
Jeden další den s tebou

Pokaždé vidím tvůj obličej
Pokaždé, když se podíváš mým směrem
Je to jako, když se zastaví čas
Všechno je dobré
Ale pokaždé, když odejdeš
A necháš můj život ve zmatku
Všechno, co chci, je jeden další den
Je to všechno, co potřebuju
Jeden další den s tebou

Teď sedím tady
Jako jsme to dělávali
Přemýšlím o svém životě
A o tom, jak tu není nic jiného, co bych chtěl
Jen jeden den navíc
Jeden další den s tebou

Pokaždé vidím tvůj obličej
Pokaždé, když se podíváš mým směrem
Je to jako, když se zastaví čas
Všechno je dobré
Pokaždé, když slyším tvoje jméno
Pokaždé cítím to samé
Je to jako, když se zastaví čas
Všechno, všechno je dobré

Ty jsi odešla pryč
Jen jeden den navíc
Je to všechno, co potřebuju
Jeden další den s tebou

Simple Plan - Everytime

3. července 2010 v 10:00 | ÁjInKa :]
It was 3 AM
When you woke me up
Then we jumped in the car and drove as far as we could go
Just to get away

We talked about our lives
Until the sun came out
And now I'm thinking about
How I wish I could go back
Just for one more day
One more day with you

Everytime I see your face
Everytime you look my way
It's like it all falls into place
Everything feels right
Ever since you walked away
It left my life in disarray
All I want is one more day
It's all I need
Is one more day with you

When the car broke down
We just kept walking along
'Til we hit this town
There was nothing there at all
But that was all ok

We spent all our money
On stupid things
But if I look back now
I'd probably give it all away
Just for one more day
One more day with you

Everytime I see your face
Everytime you look my way
It's like it all falls into place
Everything feels right
Ever since you walked away
It left my life in disarray
All I want is one more day
It's all I need
Is one more day with you

Now I'm sitting here
Like we used to do
I think about my life
And now there's nothing I won't do
Just for one more day
One more day with you

Everytime I see your face
Everytime you look my way
It's like it all falls into place
Everything feels right
Everytime I hear your name
Everytime I feel the same
It's like it all falls into place
Everything, everything feels right

You walked away
Just one more day
It's all I need
Is one more day with you


Překlad této písničky do češtiny najdeš zde.PŘEKLAD = Simple Plan - Jump

3. července 2010 v 9:51 | ÁjInKa :]
Nechci dneska vstávat
Protože každém den je to samý
A já jsem tak dlouho čekal
Na změnu

Mám dost tohohle města, dost týhle práce
Mám dost svých přátel, protože všichni jsou vyčerpaní
Mám dost tohohle místa, chci se uvolnit
Jsem tak znechucený
Chci jenom skákat (skákat)

Nechci přemýšlet o zítřku (skákat)
Dnes v noci je mi to všechno jedno
Chci jenom skákat (skákat)
nechci přemýšlet o svém utrpení
Tak jedem, whoa
Zapomeň na své problémy
Chci jenom skákat (skákat)

Jednoho dne se nechci probudit
A zjistit, že už je pozdě
Udělat všechno, co chci
Tak si jdu zabalit svoje tašky
Nikdy se nevrátím
Protože roky plynou
A já marním svůj čas

Mám dost tohohle domu, dost toho být zlomený
Dost tohohle města, co mě sráží
Mám dost tohohle místa, chci se uvolnit
Jsem tak znechucený
Chci jenom skákat (skákat)

Nechci přemýšlet o zítřku (skákat)
Dnes v noci je mi to všechno jedno
Chci jenom skákat (skákat)
Nechci přemýšlet o svém utrpení
Tak jedem, whoa
Zapomeň na své problémy
Chci jenom skákat
Chci jenom skákat

Dál už to neunesu
Dál už to neunesu
Dál už to neunesu

Zapomeň na zítřek
Chci jenom skákat (skákat)

Nechci přemýšlet o zítřku (skákat)
Dnes v noci je mi to všechno jedno
Chci jenom skákat (skákat)
Nechci přemýšlet o svém utrpení
Tak jedem, whoa
Zapomeň na své problémy
Čas nechat to být
Whoa
Zapomeň na zítřek
Chci jenom skákat (skákat)
Chci jenom skákat (skákat)
Yeah
Chci jenom skákat (skákat)
Chci jenom skákat

Simple Plan - Jump

3. července 2010 v 9:50 | ÁjInKa :]
I don't wanna wake up today
Cuz every day's the same
And I've been waiting so long
For things to change

I'm sick of this town, sick of my job
Sick of my friends cause everyone's jaded
Sick of this place, I wanna break free
I'm so frustrated
I just wanna jump (jump)

Don't wanna think about tomorrow (jump)
I just don't care tonight
I just wanna jump (jump)
Don't wanna think about my sorrow
Let's go, whoa
Forget your problems
I just wanna jump

I don't wanna wake up one day
And find out it's too late
To do all the things I wanna do
So I'm gonna pack up my bags
I'm never coming back
Cuz the years are passing by
And I'm wasting all my t-t-time

I'm sick of this house, sick of being broke,
Sick of this town that's bringing me down
I'm sick of this place, I wanna break free,
I'm so frustrated
I just wanna jump (jump)

Don't wanna think about tomorrow (jump)
I just don't care tonight
I just wanna jump (jump)
Don't wanna think my sorrow
Let's go, whoa
Forget your problems
I just wanna jump
I just wanna jump

I can't take it anymore
I can't take it anymore
I can't take it anymore

Forget tomorrow
I just wanna jump (jump)

Don't wanna think about tomorrow (jump)
I just don't care tonight
I just wanna jump (jump)
Don't wanna think my sorrow
Let's go, whoa
Forget your problems
Time to let them go
Whoa
Forget tomorrow
I just wanna jump (jump)
I just wanna jump (jump)
Yeah
I just wanna jump (jump)
I just wanna jump


Překlad této písničky do češtiny najdeš zde.PŘEKLAD = Simple Plan - Crazy

1. července 2010 v 9:59 | ÁjInKa :]

Řekni mi, co špatného se stalo se společností
Když kamkoliv se podívám, vidím, jak
Mladý holky umíraj touhou být v televizi
A nepřestanou
Dokud si nesplní své sny

Prášky na hubnoutí, operace
Vylepšený fotky v časopisech
Říkají jim, jaký by měly být
Nedává mi to smysl

To všichni začínaj bláznit?
Zachrání mě někdo?
Může mi někdo říct, co se děje?
Řekni mi, co se děje?
Když otevřeš oči
Zjistíš, že něco je špatně

Myslím, že věci nejsou, jak by měly být
Nejsou tu normální rodiny
Rodiče působí jako nepřátelé
Nutí děti myslet si, že začala třetí světová

Nikdo se nezajímá, nikdo tu není
Myslím, že jsem všichni příliš zaneprázdněný
A peníze jsou pro nás všechno
To mi nedává smysl

To všichni začínaj bláznit?
Zachrání mě někdo?
Může mi někdo říct, co se děje?
Řekni mi, co se děje?
Když otevřeš oči
Zjistíš, že něco je špatně

To všichni začínaj bláznit?
To všichni začínaj bláznit?

Řekni mi, co špatného se stalo se společností
Když kamkoliv se podívám, vidím, jak
Bohatý chlápci řídí velký SUV
Když děti hladověj na ulici

Nikdo se nezajímá
Nikdo se nechce dělit
Myslím, že život není fér
To všichni začínaj bláznit?
Zachrání mě někdo?
Může mi někdo říct, co se děje?
Řekni mi, co se děje?
Když otevřeš oči
Zjistíš, že něco je špatně

To všichni začínaj bláznit?
Může mi někdo říct, co se děje?
Řekni mi, co se děje?
Když otevřeš oči
Zjistíš, že něco je špatně

Simple Plan - Crazy

1. července 2010 v 9:58 | ÁjInKa :]
Tell me what's wrong with society
When everywhere I look I see
Young girls dying to be on TV
Won't stop 'til they've reached their dreams

Diet pills, surgery
Photoshoped pictures in magazines
Telling them how they should be
It doesn't make sense to me

Is everybody going crazy?
Is anybody gonna save me?
Can anybody tell me what's going on?
Tell me what's going on
If you open your eyes
You'll see that something is wrong

I guess things are not how they used to be
There's no more normal families
Parents act like enemies
Making kids feel like it's World War III

No one cares, no one's there
I guess we're all just too damn busy
And money's our first priority
It doesn't make sense to me

Is everybody going crazy?
Is anybody gonna save me?
Can anybody tell me what's going on?
Tell me what's going on
If you open your eyes
You'll see that something is wrong

Is everybody going crazy?
Is everybody going crazy?

Tell me what's wrong with society
When everywhere I look I see
Rich guys driving big SUV's
While kids are starving in the streets
No one cares
No one likes to share
I guess life's unfair

Is everybody going crazy?
Is anybody gonna save me?
Can anybody tell me what's going on?
Tell me what's going on
If you open your eyes
You'll see that something
something is wrong

Is everybody going crazy?
Can anybody tell me what's going on?
Tell me what's going on
If you open your eyes
You'll see that something is wrong


Překlad této písničky do češtiny najdeš zde.PŘEKLAD = Simple Plan - Me Against The World

1. července 2010 v 9:52 | ÁjInKa :]
Nebudeme
jenom část jejich hry
Nebudeme jenom oběti
Berou si naše sny
a trhají je na kusy
Dokud nejsou všichni stejní

Nemám žádné místo, kam bych šel
Nemám kam běžet
Milovali by podívanou na to, jak padám
Myslí si, že to všechno znají

Jsem noční můra, pohroma
To je to, co vždycky říkali
Jsem ztracená věc, žádný hrdina.
Ale udělám si to po svém
Dokážu jim, že jsou špatní
Já proti světu

To jsem já proti světu

Nenecháme je změnit to
jak cítíme v našich srdcích
Nenecháme je nás kontrolovat.
Nenecháme je strčit
všechny jejich myšlenky do našich hlav
A nikdy nebudeme jako oni

Nemám žádné místo, kam bych šel
Nemám kam běžet
Milovali by podívanou na to, jak padám
Myslí si, že to všechno znají

Teď je mi špatně z toho čekání
tak pojďte a vezměte si náš zátah
Můžete prskat všechny svoje urážky
ale nic, co řeknete, nás nezmění
Můžete tam sedět a posuzovat mě
Říkat, co chcete
Ale my vás nikdy nenecháme vyhrát

Jsem noční můra, pohroma
To je to, co vždycky říkali
Jsem ztracená věc, žádný hrdina.
Ale udělám si to po svém
Dokážu jim, že jsou špatní
Já proti světu

Jsem noční můra, pohroma
To je to, co vždycky říkali
Jsem ztracená věc, žádný hrdina.
Ale udělám si to po svém
Dokážu jim, že jsou špatní
Nikdy nás neporazí
Nikdy se jednotně neshodneme
Udělám to podle sebe
Já proti světu

Simple Plan - Me Against The World

1. července 2010 v 9:51 | ÁjInKa :]
We're not gonna be just a part of their game
We're not gonna be just the victims
They're takin' our dreams and they tear them apart
Til' everyone's the same

I've got no place to go
I've got nowhere to run
They'd love to watch me fall
They think they know it all

I'm a nightmare, a disaster
That's what they always said
I'm a lost cause, not a hero
But I'll make it on my own
I'm gonna prove them wrong
Me against the world

It's me against the world

We won't let them change how we feel in our hearts
We're not gonna let them control us
We won't let them shove all their thoughts in our heads
And we'll never be like them

I've got no place to go
I've got nowhere to run
They'd love to watch me fall
They think they know it all

I'm a nightmare, a disaster
That's what they always said
I'm a lost cause, not a hero
But I'll make it on my own
I'm gonna prove them wrong
Me against the world

Me against the world.

AH.

Now I'm sick of this waiting
so come on and take your shot
You can spit all your insults
but nothing you say's gonna change us
You can sit there and judge me
Say what you want to
But we'll never let you win

I'm a nightmare, a disaster
That's what they've always said
I'm a lost cause, not a hero
But I'll make it on my own
Me against the world

I'm a nightmare, a disaster
That's what they've always said
I'm a lost cause, not a hero
But I'll make it on my own
I'm gonna prove them wrong
They'll never bring us down
We'll never fall in line
I'll make it on my own
Me against the world


Překlad této písničky do češtiny najdeš zde.Simple Plan

1. července 2010 v 9:23 | ÁjInKa :]
http://simple-plan.blog.cz/

Still Not Getting Any...

1. července 2010 v 9:23 | ÁjInKa :]

No Pads, No Helmets... Just Balls

1. července 2010 v 9:22 | ÁjInKa :]

Simple Plan - MP3 ke stažení

1. července 2010 v 9:21 | ÁjInKa :]

Simple Plan - MP3 ke stažení